Računovodstvo

Porezi i carine

AKADEMIK MURIS ČIČIĆ: “Set zakona o akcizama bi omogućio investicioni zamah...

Profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, akademik Muris Čičić smatra da bi bilo opravdano usvajanje seta zakona o akcizama, gdje se, između ostalog, predviđa...

Nova usluga Porezne uprave Federacije BiH – Online provjera uplate doprinosa

Dana 31. 5. 2016. u prostorijama Porezne uprave FBiH predstavljena je nova usluga  E-doprinosi, odnosno „Online provjera uplate doprinosa“ koju će Porezna uprava Federacije...

Ostale djelatnosti

Regulativa

VTKBiH priprema prelazak na nova izdanja Sistema upravljanja kvalitetom

Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine je u fazi tranzicije na nova izdanja standarda Sistema upravljanja kvalitetom EN ISO 9001:2015 i Sistema upravljanja okolinom EN...

Standardi

Novosti